Przebieg badania

przebieg-badania

UMAWIANIE WIZYTY

Są 3 sposoby na umówienie wizyty w naszej pracowni:

  • telefonicznie pod numerem telefonu
  • za pomocą emaila lub formularza kontaktowego
  • za pomocą formularza zapisów wyświetlającego się na stronie internetowej

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA

Na badanie koniecznie należy zabrać:

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • skierowanie na badanie (z policji, od lekarza, pracodawcy)
  • okulary (używane do prowadzenia pojazdu i czytania)

W dniu badania należy być wypoczętym, zdrowym, najedzonym. Nie powinno się spożywać alkoholu lub zażywać innych substancji psychoaktywnych na 24 godziny przed badaniem.

PRZEBIEG BADANIA

Badanie składa się z 4 elementów:

Wywiadu wstępnego, podczas którego zapytamy o Twoje samopoczucie, podstawowe dane i stan zdrowia, omówimy przebieg kolejnych etapów badania oraz wytłumaczy wszelkie wątpliwości

Badania testowego, podczas którego dostaniesz do wypełnienia zestaw testów papierowych. Ich celem jest ocena Twoich cech osobowości, intelektu, kompetencji poznawczych, predyspozycji.

Badania aparaturowego, które ma na celu określenie Twojej sprawności psychomotorycznej oraz procesów decyzyjnych i myślowych.

Podsumowania, na które składa się: omówienie uzyskanych wyników, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć siebie i własne reakcje oraz wystawienie odpowiedniego orzeczenia psychologicznego

Na każdym etapie badania psycholog opiekuje się Tobą, dba o życzliwą atmosferę, wyjaśnia, tłumaczy, odpowiada na pytania i słucha. Nie ma potrzeby abyś się stresował.

CZAS BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

Średnio badanie kierowcy trwa ok. 1,5 godziny.

TERMIN WAŻNOŚCI BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

Kierowcy zawodowi podlegają badaniom psychologicznym:

  • Co 5 lat (do 60 roku życia)
  • Co 30 miesięcy (po 60 roku życia).
  • Kierowcy skierowani przez policję dostają orzeczenie bezterminowe.

 

Prawo

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.