Zakres usług

cars

Badania psychotechniczne wykonujemy dla:

 1. Kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 2. osób ubiegających się o przedłużenie ważności uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 3. kierowców kat. B, którzy prowadzą pojazd w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi, urzędnicy, biznesmani)
 4. Osób skierowanych przez policję w wyniku:
  1. przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych
  2. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu ośrodka działającego podobnie do alkoholu
  3. spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego są osoby zabite lub ranne
 5. kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 6. kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 7. osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujących tramwajem
 8. osób ubiegających się o wydanie/przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 9. osób ubiegających się o wydanie/przedłużenia zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 10. osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 11. kierowców taksówek oraz osób które muszą posiadać uprawnienia do przewozu osób i rzeczy
 12. osób skierowanych przez lekarza
 13. operatorów wózków widłowych
 14. operatorów maszyn drogowych i budowlanych (koparki, dźwigi, suwnice, podesty ruchome, żurawie, itd.)
 15. osób pracujących na wysokości
 16. osób wykonujących pracę wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej
 17. osób pracujących w zakładach górniczych