Najczęściej zadawane pytania

MentalPress

Kiedy otrzymam orzeczenie?

Badania są przeprowadzane w jednym dniu i kończą się omówieniem wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

Jak się przygotować do badania psychologicznego?

Badania nie wymagają specjalnych przygotowań. Jednak ze względu na ich specyfikę najlepiej być wyspanym, wypoczętym i najedzonym. Ważne jest również aby w dzień poprzedzający badanie nie spożywać alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych, gdyż może to znacząco wpłynąć na uzyskane wyniki.

Co w razie niepowodzenia?

Jeśli wyniki są niezadowalające, powtarzamy badanie albo pojedyncze zadania. Mamy świadomość, że mogą być one zależne od przeżywanego stresu, zmęczenia, chwilowej niedyspozycji czy rozproszenia uwagi. Zakładamy również możliwość przełożenia badania na inny dzień.

Jak zapisać się na badanie?

Są 3 sposoby aby zapisać się na badanie. Podstawowym z nich jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 732 022 712. Możesz skorzystać również z opcji formularza zapisów wyświetlającego się na stronie internetowej lub za pomocą emaila czy formularza kontaktowego.

Kto płaci za badanie?

Najczęściej opłaty ponosi pracodawca, który kieruje na badanie. W takiej sytuacji niezbędne są dane do wystawienia rachunku:

  • Pełna nazwa firmy
  • Adres siedziby
  • NIP

Zdarza się również, że opłaty leżą po stronie badanego np. gdy jest skierowany przez policję.

Zmieniam pracę, czy muszę robić kolejne badania psychologiczne, skoro poprzednie mam jeszcze ważne?

W tej sytuacji decyzję podejmuje przyszły pracodawca. Ma dwie możliwości: uhonorować badanie wykonane kilka miesięcy/lat wcześniej lub zażyczyć sobie aktualnego sprawdzenia stanu zdrowia, co będzie się wiązało z ponownym badaniem psychologicznym.